Władza rodzicielska. Jakie rodzic ma prawa i obowiązki wychowując dziecko

Władza rodzicielska. Jakie rodzic ma prawa i obowiązki wychowując dziecko

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

nt. Władza rodzicielska. Jakie rodzic ma prawa i obowiązki wychowując dziecko 13 marca br. o godz. 18:00.

 

Wykład poprowadzi Justyna Podlewska – prawniczka, członkini Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MRiPS.

Posiada Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie wydany przez IPZ. Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Warszawa Targówek. Specjalizuje się w prawnej ochronie dzieci ofiar przestępstw, zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania przemocy oraz prawie rodzinnym.

Koordynuje program prawny Fundacji Dzieci Niczyje. Trenerka i autorka artykułów i publikacji nt. prawnej ochrony dziecka krzywdzonego.

 

 

„Władza rodzicielska to pojęcie, z którym każdy rodzic zetknął się w swoim życiu. Ale czy każdy rodzic wie co ono oznacza? Czy jest to bezwzględne prawo do dziecka, do dysponowania jego osobą? Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.  Tak relację rodzice-dziecko definiuje kodeks rodzinny i opiekuńczy, czyli główny akt prawny dotyczący stosunków rodzinnych. Bycie rodzicem to jedyna funkcja, którą realizujemy bez egzaminów, certyfikatów, uprawnień. Warto wiedzieć co w sensie prawnym oznacza bycie rodzicem. Podczas webinaru pt. „Władza rodzicielska. Jakie rodzic ma prawa i obowiązki wychowując dziecko”  zostaną poruszone obszary takie jak: definicja władzy rodzicielskiej, prawa i obowiązki rodziców, prawa i obowiązki dziecka, ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz sytuacje, w których o władzy rodzicielskiej rozstrzyga sąd”.

Justyna Podlewska

 

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Forms:

https://forms.office.com/e/2vyyrZuZYy

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 10 MARCA