Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

nt. „Jak zapobiegać i skutecznie radzić sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami dzieci? Program Original Play w praktyce, w życiu rodziny i codziennej pracy z dziećmi” – 6 lutego br. o godz. 18:00.

 

Wykład poprowadzi Jolanta Graczykowska – pedagog. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Jest doktorantką UŁ na Wydziale Nauk o Wychowaniu.

 

Od 20 lat prowadzi warsztaty oraz szkolenia Original Play dla nauczycieli i innych specjalistów zajmujących się edukacją i profesjonalną pomocą dzieciom i dorosłym, dla rodziców. Współpracuje ze szkołami wyższymi. Jest autorką publikacji naukowych poświęconych zabawie pierwotnej.

 

Prowadziła zajęcia Original Play z ok. 20 tys. dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi i edukacyjnymi: agresją, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, problemami rozwoju psychoruchowego, opóźnieniem rozwoju intelektualnego. Uczestnikami jej zabaw są dzieci i dorośli w różnych częściach świata, niezależnie od ich wieku, poziomu rozwoju psychofizycznego, uwarunkowań kulturowych i językowych, statusu społecznego. Stosuje program Original Play wśród dzieci specjalnej troski, dzieci ulic i ofiar przemocy. Brała aktywny udział w wielu konferencjach i seminariach naukowych. Jest mamą dwójki dzieci.

 

Tematem wykładu będzie zapobieganie i radzenie sobie z trudnymi emocjami i zachowaniami dzieci. Prowadząca, Jolanta Graczykowska podzieli się swoim 20-letnim doświadczeniem w zastosowaniu programu Original Play, w rozwiązywaniu problemu agresji, konfliktów i zjawiska wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży. Zapozna uczestników spotkania z innowacyjnym podejściem do problemu agresji.  Zaprosi do ćwiczeń praktycznych, dzięki którym będzie można doświadczyć, jak bezpiecznie i efektywnie poradzić sobie z niektórymi, trudnymi zachowaniami dzieci, jak pomóc dziecku w regulacji napięcia psychofizycznego, zmniejszyć poziom stresu i wesprzeć dziecko w jego rozwoju i procesie uczenia się.

Do wykonania ćwiczeń potrzebna będzie uczestnikom osoba towarzysząca. Ćwiczenia wykonywane są w parach.

 

 

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Forms:

https://forms.office.com/e/gnDnkmUfdW

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 3 LUTEGO