zaproszenie na wykład

Wszechnica Edukacyjna Targówek - zaproszenie na wykład

BIO Wojciech KuleszaSerdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Jak dbać o to, co dla nas najważniejsze (a często o tym zapominamy)?"

-  11 kwietnia b.r. o godz. 18:00.

Wykład poprowadzi prof. Uniwersytetu SWPS dr hab. Wojciech Kulesza - psycholog społeczny. W pracy naukowej zajmuje się zjawiskiem mimikry (czyli naśladownictwa zachowań, gestów i mowy ludzi), nierealistycznym optymizmem (wrażeniem, że ktoś jest mniej narażony na zagrożenie niż wszyscy inni wokół) oraz tzw. medycznym fake-newsem (uleganiem nieprawdziwym informacjom „medycznym”).

Jest autorem m.in. książki pt.: Efekt kameleona. Psychologia naśladownictwa (2016), w której skupił się na analizie naśladownictwa i zysków oraz strat, jakie niesie to zjawisko. Publikuje w naukowych czasopismach zachodnich i krajowych. Wiele uwagi przywiązuje również do publikacji popularnonaukowych (których napisał kilkadziesiąt m.in. dla tygodnika „Polityka”, „Newsweeka” i „Gazety Wyborczej”).

Stypendysta tygodnika „Polityka”. Był przewodniczącym i członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę powołanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbarę Kudrycką. W latach 2012-2013 stypendysta w USA – Florida Atlantic University. Członek rady programowej Festiwalu Nauki.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dyplomowe z zakresu psychologii społecznej i psychologii miłości. Jest kierownikiem Katedry Psychologii Społecznej oraz specjalizacji praktyczna psychologia społeczna.

 

Z jednej strony znakomita większość z nas wprost  deklaruje, że satysfakcjonujące bliskie związki (romantyczne, z rodzicami, dziećmi, przyjaciółmi) to nasz najważniejszy cel w życiu (a nie kariera, władza, pieniądze, posiadanie rzeczy i nierzadko - wiara).  Z drugiej strony te relacje nie tworzą, nie rozwijają się, nie ulegają zniszczeniu "same przez się" (choć często chcielibyśmy aby tak właśnie było). To w naszych rękach są narzędzia dbania o ten najważniejszy cel w życiu i na spotkaniu porozmawiamy o tym, jakie narzędzia do dbania o nie dostarcza psychologia.

Wojciech Kulesza

 

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:

 

https://forms.office.com/r/Yn71EkPUyu