Oferta przedszkola

Misja Przedszkola:

Przedszkole z oddziałami  Integracyjnymi  to miejsce wyjątkowe -najbardziej wyjątkowe, jednak jest tam dziecko.

Każde dziecko jest mądre i twórcze i może odnieść sukces jeśli tylko dostanie na to szansę.

Kierunki rozwoju – wizja

 • Kierunki pracy dydaktyczno – wychowawczej:

  • stwarzanie warunków do twórczego rozwoju,

  • promowanie działań twórczych w sferze plastycznej, muzycznej, konstrukcyjnej i teatralnej,

  • rozwijanie dziecięcych pasji!

 • Przedszkole będzie realizowało bogaty program edukacyjny i programy własne, artystyczne oraz terapeutyczne preferując działalność terapeutyczno-artystyczną, ekologiczną w oparciu o najnowsze technologie informatyczne.

 • Nasi wychowankowie to przyszli ludzie kultury, nauki, sztuki, biznesu, dyplomaci, ludzie wartościowi żyjący z pasją.

Założenia programowe:

 • Opieka, wychowanie i edukacja przebiegać będą w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa uwzględniając również możliwości psychofizyczne każdego dziecka.

 • Terapia, inspiracja, rozwój , twórcze myślenie, sukces, optymizm, poczucie własnej wartości oraz godności to podstawowe kierunki planu wychowawczego zgodnego z Programem Wychowania Przedszkolnego

 • Nauka poprzez zabawę rozwijając zainteresowania i zdolności

 • Przedszkole może stać się dzięki nowatorskiej koncepcji placówką referencyjną, demonstracyjną, liderem nowych technologii.

 • Pracujemy w dobie Pandemii COVID – 19 zgodnie z procedurami Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministerstwa Zdrowia oraz Biura Edukacji

Integracja i sztuka –terapią Tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska wychowawczego w świecie rzeczywistym i wirtualnym

 •  INTEGRACJA –integracja w przedszkolu krokiem do integracji i otwartości na siebie, drugiego człowieka, narody i kultury i cały świat, integracja europejska kluczem do integracji w klasie; włączanie dzieci z dysfunkcjami do kształcenia i wychowania w przedszkolach organizujących oddziały integracyjne

 • TEATR –terapeutyczna rola poezji

 • WIEDZA –pasja nauczyciela pasją ucznia

 • POEZJA –terapeutyczna rola poezji

 • EKOLOGIA –by chronić przyrodę trzeba się nią zachwycić na przykład poprzez poezję

Planowane funkcjonowanie i działalność przedszkola:

 • Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 0d 6.30 – 17.00.

 • Przedszkole jest wielooddziałowe (4 oddziały) dla dzieci w wieku 3 do 5 lat w trzech grupach wiekowych: 3 latki, 4 latki, 5 latki.

 • Przedszkole będzie posiadało oddziały integracyjne.

 • Opieka, wychowanie i edukacja przebiegać będą w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa uwzględniając również możliwości psychofizyczne każdego dziecka.

 • Terapia, inspiracja, rozwój , twórcze myślenie, sukces, optymizm, poczucie własnej wartości oraz godności to podstawowe kierunki planu wychowawczego zgodnego z Programem Wychowania Przedszkolnego

 • Budynek w , którym mieści się przedszkole jest nowe o nowoczesnej infrastrukturze.

 • Architektura budynku jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Oferujemy opiekę specjalistyczną ( realizacja orzeczeń oraz opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  ) oraz logopedy i psychologa.

 • Przedszkole posiadać będzie oddziały integracyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

 • Oferujemy dzieciom zgodne ze wszystkimi zaleceniami dietetyka – posiłki przygotowywane we własne kuchni, zapewnimy stały  dostęp do wody pitnej.

Charakterystyka przedszkola

 • Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku w sąsiedztwie Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej.

 • Sale przedszkolne mają bezpośredni dostęp na wewnętrzne patio, zaplanowano też ogrodzony plac zabaw.

 • Nazwy grup związane będą z kolorami sal: zielona, niebieska, żółta i pomarańczowa.

 • Oddzielna sala rekreacyjna planowana jest jako scena teatralna, kinowa lub  studio zajęć dodatkowych w tym multimedialnych.

 • Najnowsze rozwiązania architektoniczne:

 • ogrzewanie podłogowe, sale akustyczne panele akustyczne sufitu, rozsuwane ściany sal, oznakowanie świetlne sal  –znak świetlny „chmurka”, konsekwencja kolorystyczna sal utrzymana we wszystkich pomieszczeniach szatnia i korytarze, windy do rozwożenia posiłków

Przystosowanie placówki dla dzieci niepełnosprawnych

 • Podjazd przy wejściu dla dzieci lub rodziców poruszających się na wózku inwalidzkim

 • Jednopoziomowe usytuowanie sali pomieszczeń dla dzieci

 • Sale znajdują się w ciągu architektonicznym w promenadzie co ułatwia    przemieszczanie się

 • Wszystkie pomieszczenia połączone wspólnym korytarzem co ułatwia komunikację i poruszanie się niepełnosprawnym

 • Łazienki dostosowane są do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (uchwyty, dostęp do urządzeń sanitarnych)

 • Oznakowanie sal dydaktycznych ułatwiające poruszanie się po obiekcie

 • Duże okna (szyby antywłamaniowe), pomieszczenie bardzo dobrze doświetlone

 • Gabinety terapeutyczne

 • Strona internetowa spełniająca zasady dostępności cyfrowej i informacyjno-   komunikacyjnej dla osób ze specyficznymi potrzebami

Formy zajęć:

 • zajęcia dydaktyczne

 • zajęcia terapeutyczne

 • zabawy tematyczne, badawcze, integracyjne,

 • spacery

 • wycieczki

 • zajęcia sportowe

 • warsztaty

 • zajęcia on- line

 • spektakle

 • zajęcia z wykorzystaniem najnowszych technologii IT

 • zajęcia dodatkowe

Kadra pedagogiczna – Liderzy Oświaty – ludzie z pasją

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz nauczycieli specjalistów m.in. logopedę, terapeutę pedagogicznego, terapeutę integracji sensorycznej, psychologa, pedagoga.

Projekty

Zgłoszono Przedszkole nr 442 do udziału w projekcie: „Twórczy Świat Przedszkolaka

Celem projektu jest kompleksowe diagnozowanie potencjału twórczego dziecka.

Partnerzy projektu:

 • Dom Kultury Świt, Przedszkole nr 442 z Oddziałami Integracyjnymi,

 • Przedszkola Dzielnicy Targówek.

Będziemy ubiegać się o Certyfikat „Przedszkole Talentów”

Programy  (planowane)  do realizacji  w przedszkolu:

Program adaptacyjny

 Tworzenie sprzyjających warunków dla prawidłowej adaptacji dziecka w przedszkolu, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dziecka. Wspieranie rodziców w sytuacja trudnych. Budowanie współpracy z nauczycielami oraz specjalistami.

 Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej

 Realizowanie zagadnień edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Przygotowanie do       zdrowego stylu życia.

Glottodydaktyka

W naszym przedszkolu stosujemy elementy glottodydaktyki, metody stworzonej przez wybitnego prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego.  Jest to skuteczny system nauki czytania i pisania nastawiony na indywidualne potrzeby dziecka.

Program autorski – wychowawczy „Kocham i Tworzę Planetę” oparty na nauce   tolerancji i szacunku

 Realizujemy autorski program wychowania oparty na wzajemnej tolerancji i szacunku, którego celem jest uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi i zwierząt. Dzieci uczą się szacunku do samego siebie, otaczającego świata roślin i zwierząt do otwartego mówienia o swoich potrzebach, ale również są wyczulane na trudności innych.

Program czytelniczy „Mały miś w świecie wielkiej literatury

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych – element programu wychowawczego kształcącego postawy moralne.

Program Dar Zabawy ( Pedagogika Froebla ).

Kształtowanie pojęć matematycznych.

Program Edukacji Matematycznej Ogrody Willy’ego.

Rozwijanie kompetencji matematycznych

Program Profilaktyczny „ Żyję zdrowo i bezpiecznie”

Program prozdrowotny , nauka zdrowego odżywiania i zasad zachowania zdrowia.

Optymistyczne Przedszkole

Ogólnopolski program autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mirelli Nawrot. Program ma na celu rozwijanie talentów zainteresowań, optymizmu, poczucia własnej wartości , relacji opartych na tolerancji i szacunku

Metody

Pracujemy metodami komunikacji przez nowoczesne technologie, zabawę, muzykę, słowo, ruch, muzykę klasyczną

 • Metoda z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości ekranem multimedialnym( wirtualne obiekty „ zaczarowany ołówek”)

 • Metoda „Efekt Mozarta”

 • Metoda „Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne

 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Betti Strauss

 • Pedagogika zabawy „ Klanza”

 • Metoda „Kinezjologii Edukacyjnej – Metoda Dennisona”

 • Metoda projektów badawczych

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

 • Odimienna metoda nauki czytania wg I. Majchrzak

 • Kodowanie na dywanie

 • „Dziecięca Matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej

 • Metoda z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości ekranem multimedialnym( wirtualne obiekty „ zaczarowany ołówek”)

Uczestniczenie w akcjach:

 •  Dzień konstruktora – Dzień bez zabawek

 • Dzień zdrowego jedzenia

 • Sprzątanie Świata

 • Święto Pluszowego Misia

 • Ogólnopolski Dzień Optymistycznych Przedszkoli

 • Konkursy artystyczne oraz informatyczno- konstruktorskie dla dzieci i Rodzin

Formy współpracy z rodzicami

 • Zebrania ogólne, informacje o głównych założeniach wychowawczych,

 • Zebrania grupowe z udziałem specjalistów –tematyka spotkań zgłaszana przez rodziców ale także kampania Cyberbezpieczeństwa

 • Kontakty indywidualne omawianie rozwoju dziecka

 • Warsztaty ze specjalistami doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców

 • Wspólne zabawy, udział w zajęciach, ubierane choinki, tradycje wielkanocne, świętowanie Dnia Mamy i Taty, Dnia Babci i Dziadka –tworzenie okazji do wspólnych przeżyć integrujących

 • Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców

 • Kontrakty Nauczyciele –Rodzice-partnerzy w wychowaniu dziecka indywidualnie z rodzicami

 • Mamo, Tato przeczytaj–gazetka dla rodziców, informacje dotyczące aktualnie przerabianej tematyki, informacje o ciekawych książkach dla dzieci i rodziców, interesujące porady, bieżące wydarzenia

 • Pikniki rodzinne i przedstawienia

Partnerzy:

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

 • Dom Kultury Świt–priorytetowa placówka kulturalna dla realizacji projektów

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Bródnowski Uniwersytet Dziecięcy

 • Stowarzyszenie Rozwijania Aktywności Dzieci Ta Szansa

 • Fundacja ABCXXI –Cała Polska czyta Dzieciom

 • Biblioteki Publiczne

 • Teatr Rampa

Realizacja Podstawy Programowej

Pakiety ( karty pracy, pomoce dydaktyczne ) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne( WSiP)

Pracujemy na sprawdzonych, obecnie najlepszych na rynku pakietach WSiP, zawierają one wyjątkowe publikacje, karty pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym, których celem jest rozbudzanie ciekawości w poznawaniu świata oraz rozwijanie myślenia twórczego.

Oferta grupy dzieci   3-letnich

Dzieciom , które przychodzą do naszego przedszkola organizujemy zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane do możliwości oraz zainteresowań  dzieci. Szczególnie zwracamy uwagę na okres adaptacyjny by dzieci mogły jak najszybciej odnaleźć się w nowej roli przedszkolaka. Zajęcia organizowane są zgodnie z podstawą programową  z wykorzystaniem metod aktywnych i kreatywnych. Grupę  prowadzi dwóch nauczycieli pracujących w systemie zmianowym oraz i pomoc nauczyciela. Maluchy uczestniczą we wszystkich uroczystościach oraz korzystają z pełnej oferty przedszkolnej. Pasowanie na przedszkolaka jest to ważne i radosne  wydarzenie dla całej społeczności przedszkolnej.

Oferta grupy dzieci   4-latnich

Grupie czterolatków zapewniamy warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu nowych umiejętności oraz wiedzy podczas warsztatów i zabaw   kreatywnych . Nauczyciele pracując  z dziećmi dbają o ich bezpieczeństwo, budowanie systemu wartości oraz postaw moralno – społecznych oraz kompetencji i umiejętności interpersonalnych.

Nauczyciele dbają o rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu. Uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych , warsztatach, koncertach, wycieczkach również w formie on – line wpływa pozytywnie na wszechstronny rozwój dziecka.

Oferta grupy dzieci 5-letnich:

W naszym przedszkolu planowana jest od września 2021 r.  jedna grupa  dzieci 5-letnich,. Podstawa pracy  w oddziale dzieci 5-letnich jest zabawa i różnorodna działalność dziecka, umożliwiająca prawidłowy rozwój. Zajęcia prowadzimy  w oparciu o nową „Podstawę programową”. W sposób wszechstronny kształtujemy u przedszkolaków postawy, nawyki i umiejętności niezbędne do osiągnięcia gotowości kontynuowania dalszej edukacji. Tworzymy warunki do wyrażania siebie poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną i ruchową. Dzieci biorą czynny udział w życiu placówki( uroczystości przedszkolne, akcje, przedsięwzięcia prozdrowotne, proekologiczne, edukacja kulturalna). W grupie dzieci 5-letnich po obiedzie prowadzone są  zajęcia  relaksacyjne. To czas odpoczynku, kiedy dzieci słuchają  muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela. Poszerzamy tematykę zainteresowań dzieci , rozwijamy  wyobraźnię, wrażliwość oraz  wiedzę. Wprowadzamy różne innowacje pedagogiczne. Pracujemy i bawimy się w przyjaznej atmosferze, zapewniając poczucie bezpieczeństwa. Nasi rodzice są partnerami współuczestniczącymi w życiu przedszkola. Zapewniamy zajęcia terapeutyczne i kompensacyjne zgodnie z zaleceniami dla dzieci  które mają takie zalecenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Zajęcia dodatkowe: (Planowane)

 • Rytmika

 • Zajęcia koordynacyjne z elementami tańca

 • Plastyka ruchu

 • Uwrażliwianie słuchu muzycznego

 • Warsztaty tematyczne – poznawanie instrumentów muzycznych

 • Praca zdalna ze specjalistą – warsztaty muzyczne

 • Gimnastyka korekcyjna

 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

 • Zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe, Gimnastyka dla smyka

 • Muzykoterapia

 • Choreoterapia

 • Języki obce

 • Teatr Zabawy

 • Teatroterapia kreatywna

 • Terapia ręki

 • Trening Umiejętności społecznych ( TUS )

 • Rozwijające zajęcia sportowe

 • Zajęcia taneczne

 • Bajkoterapia

 • Zajęcia kulinarne

 • Sensoplastyka

 • Zajęcia taneczne dla 3 latków

 • Choreoterapia dla dzieci 4, 5 letnich