Pliki do pobrania

Kontrakt przedszkola

KONTRAKT PRZEDSZKOLA NR 442

Upoważnienie do odbioru, które składa rodzic/opiekun prawny dziecka

upoważnienie do odbioru dziecka

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

Zgoda temperatura

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców

klauzula dla osób upoważnionych odbioru dziecka zgodnie z art. 14 RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki

klauzula dla rodziców z monitoringiem_2020 klauzula dla osób upoważnionych odbioru dziecka zgodnie z art. 14 RODO

Oświadczenia o udostępnieniu klauzuli informacyjnej

Oświadczenia o udostępnieniu kaluzuli informacyjnej os.upoważniona wzór

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 w Warszawie

P 442 Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Procedura