Opłaty, numery kont bankowych

OPŁATA ZA ŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Opłata za wyżywienie wnoszona jest  z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce (wyjątkiem jest miesiąc wrzesień i styczeń) – ilość dni x stawka żywieniowa 16 zł. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za każdy dzień nieobecności podlega zwrotowi, pod warunkiem poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania, najpóźniej do godziny 9.00 każdego dnia nieobecności.
 

Informujemy o każdym dniu nieobecności, jeśli znany jest czas jej trwania można to zrobić jednorazowo, jeśli nie –zgłaszamy każdy kolejny dzień.
 

Zgłoszenia dokonujemy poprzez:

  • iPrzedszkole – zalecane
  • wiadomość e-mail na adres p442@edu.um.warszawa.pl
  • telefonicznie – 22 290 24 20 (tylko w przypadku braku dostępu do Internetu).
  • Płatności dokonujemy przelewem na wskazane konta bankowe:

 

Kwoty do płatności znajdują się co miesiąc  w systemie PROGMAN - konto indywidualne dziecka, prosimy o wpłacanie dokładnie podanej kwoty

 Numery kont bankowych, na które należy przesłać należności:

  • Żywienie:  CityDirect  13 1030 1508 0000 0005 5118 4002

 

Płatności są publikowane po zalogowaniu się rodzica na portalu iprzedszkole.

Opłaty za posiłki od 1 września 2022 r. wynoszą:

stawka dzienna 16,00 zł x ilość dni roboczych w miesiącu

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI ZA ŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  

MIESIĄC BIEŻĄCY OKRES ZA JAKI PŁACIMY TERMIN DO KIEDY PŁACIMY
WRZESIEŃ WRZESIEŃ DO 10.09
  PAŹDZIERNIK DO 30.09
PAŹDZIERNIK LISTOPAD DO 31.10
LISTOPAD GRUDZIEŃ DO 30.11
GRUDZIEŃ ————— ————–
STYCZEŃ STYCZEŃ DO 05.01
  LUTY DO 31.01
LUTY MARZEC DO 28.02
MARZEC KWIECIEŃ DO 31.03
KWIECIEŃ MAJ DO 30.04
MAJ CZERWIEC DO 30.05
CZERWIEC  ————–  ——————