Ramowy rozkład dnia

6:30-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna i wyrównawcza z wybranymi dziećmi, pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

8:00-13:00 Realizacja treści podstawy programowej.

8:00-8:15 Zabawy dowolne

8:15-8:45 Zabawy dydaktyczne, wprowadzenie nowych gier i zabaw, utrwalanie wierszy i piosenek. Ćwiczenia poranne.

8:45 – 9:15 Czynności higieniczne, śniadanie

9:15 – 9:45 Zajęcia kierowane, inspirowane przez nauczyciela z zakresu mowy, myślenia, wrażliwości estetycznej, ćwiczenia gimnastyczne – zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9:45- 10:30 Zabawy spontaniczne z wykorzystaniem kącików zainteresowań

10:30 – 10:45 II śniadanie, czynności higieniczne, przygotowanie do wyjścia na dwór

10:30 – 11:45 Gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery i obserwacje przyrodnicze

11:45- 12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

12:00 – 12:30 Obiad

12;30 – 13:00 czynności higieniczne, odpoczynek (dzieci 3,4 letnie), pomoc psychologiczno – pedagogiczna

13:00 – 14:30 Zajęcia dodatkowe – zajęcia umuzykalniające, gimnastyka korekcyjna. Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela, gry i zabawy z całą grupą.

14: 30 – 15:00 Zabawa ruchowa, czynności higieniczne, podwieczorek

15:00 – 17:00 Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości  i potrzeb. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Prace porządkowe w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.