Zajęcia dodatkowe

Oferta nieodpłatna:

Projekt „Ta Szansa dla Rodzin” współfinansowany ze środków m.st. Warszawy

(działania przeznaczone dla rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat) – w ramach niego:

Pierwszeństwo zapisu mają osoby zamieszkujące teren rewitalizowany Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego.

Projekt „Ta Szansa dla Żłobków” współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Projekt zakładający rozwój inteligencji emocjonalnej rodziców i opiekunów/kadry w żłobkach poprzez realizację szkoleń z wykorzystaniem podejścia pozytywnej dyscypliny, komunikacji bez przemocy, edukacji skoncentrowanej na rozwiązaniu.
Celem projektu jest wyposażenie opiekunów, rodziców w wiedzę na temat inteligencji emocjonalnej i narzędzia do pracy z dziećmi w tym zakresie. Pozytywna Dyscyplina (PD) jest klasyczną, znaną od 30 lat metodą, wywodzącą się z psychologii indywidualnej psychologa i edukatora Alfreda Adlera. Jest to metoda niezwykle skuteczna, oparta na wzajemnym szacunku i empatii.
Warsztaty odbywać się w systemie on-line z wykorzystaniem Platformy ZOOM (do momentu odwołania i możliwości prowadzenia warsztatów w systemie stacjonarnym
Czas trwania projektu: 01.02.2021- 31.12.2022 r.

Więcej informacji: https://www.taszansa.pl/projekty/ta-szansa-dla-zlobkow-bis/

Oferta zajęć dodatkowych:

– grupy Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci w różnym wieku (https://www.taszansa.pl/oferta/dzieci-7-12/trening-umiejetnosci-spolecznych/)

– grupa rozwojowa „Mamy szansa na kawę” (https://www.taszansa.pl/5782-2/ )

– wsparcie psychologiczne, coaching wychowawczy (https://www.taszansa.pl/konsultacje-psychologiczne-2021/https://www.taszansa.pl/rodzice/coaching/)

– warsztaty dla rodziców

Kontakt: tel. 695 260 137, kontakt@taszansa.pl