22 czerwca 2023

Przedszkole nr 442

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 otrzymało dotację

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 otrzymało dotację finansową w ramach Programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2023 "
Podstawa prawna dokumentu: 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"
  • Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"
  • umowy nr 131/NPRC/2023/JST

Kategorie