Administrator i IOD

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 w Warszawie.

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: p442@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 w Warszawie (03-310) ul. św. J. Odrowąża 23.

  1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Administrator wyznaczył zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_as@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.