Deklaracja dostępności

Raport z samooceny dotyczącej dostępności strony internetowej Placówki.

Przedszkole mieści się w budynku komunalnym.

Wszystkie mieszkania w budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do wejść do klatek schodowych prowadzą dojścia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenie przedszkola i poradni psychologiczno – pedagogicznej dostępne z poziomu chodnika i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Każda klatka schodowa wyposażona jest w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Dojścia bez barier architektonicznych -łagodne spadki.
Do parkingów zlokalizowanych na dwóch kondygnacjach podziemnych osoby niepełnosprawne mogą dostać się windami z każdej klatki schodowej.
Na dziedziniec wewnętrzny osoby niepełnosprawne mogą dostać się windą zewnętrzną zlokalizowaną przy zjeździe do garażu w południowo-wschodniej części działki.
Zespól mieszkaniowy został zaprojektowany bez barier architektonicznych.

Przystosowanie placówki dla dzieci niepełnosprawnych

  • podjazd przy wejściu dla dzieci lub rodziców poruszających się na wózku inwalidzkim
  • jednopoziomowe usytuowanie sal i pomieszczeń dla dzieci
  • sale znajdują się w ciągu architektonicznym w promenadzie co ułatwia przemieszczanie się
  • wszystkie pomieszczenia połączone wspólnym korytarzem co ułatwia komunikację i poruszanie się niepełnosprawnym
  • łazienki dostosowane są do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (uchwyty, dostęp do urządzeń sanitarnych)
  • oznakowanie sal ułatwiające poruszanie się po obiekcie
  • duże okna (szyby antywłamaniowe), pomieszczenie bardzo dobrze doświetlone
  • gabinety terapeutyczne
  • strona internetowa spełniająca zasady dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze specyficznymi potrzebami